Realisatie brandtechnische maatregelen

Hoewel ReaNed ook uitstekende resultaten levert in de realisatie van gestandaardiseerde oplossingen wordt de meerwaarde van ReaNed bepaald door het ontzorgen van onze opdrachtgevers.

ReaNed hanteert voorafgaand aan de realisatie strikte procedures.

Middels een uniek registratiesysteem worden de exacte uitvoeringsmethodes voor elk te realiseren onderdeel vooraf vastgesteld. De financiële- en technische registraties zijn volledig in handen van ReaNed, waarbij de budgetbewaking ook door ReaNed kan worden uitgevoerd. Hierdoor heeft de opdrachtgever, hoofdaannemer of installateur wekelijks een exact overzicht van de stand van zaken.

Deze zorgvuldige registratie omvat een logboeksysteem die direct via inlogcodes op internet beschikbaar is.Dit logboek bevat alle relevante informatie van de uitgevoerde werkzaamheden. Met name bij projecten waar veel wijzigingen voor komen is dit een ideaal systeem die veel werk en zoekwerk achteraf voorkomt.