Brandtechnisch advies

Door een zeer nauwe samenwerking met ingenieursbureau Krid B.V. ingenieurs | brandveiligheid heeft ReaNed de capaciteit in huis om alle mogelijke brandtechnische vraagstukken op een pragmatische manier op te lossen. De bundeling van theoretisch advies in combinatie met alle uitvoeringstechnieken leiden tot creatieve oplossingen.